عصیان

عصیان

پشت هیچستان جایی است؟

نگاشته دوّم - زمان

چهارشنبه, ۳۱ شهریور ۱۳۹۵، ۰۷:۴۳ ب.ظ

زمان می‌گذرد آقا. و این غم‌انگیزترین چیز دنیاست. 

دنیا و مایحتوی‌اش همه غم‌انگیزند. چون فنا ذاتاً در خود غم دارد. حتی شادی نیز غم‌انگیز است. چون فانی است. چون لحظه‌ای می‌آید که دیگر نیست. اگر آن لحظه نیاید شادی می‌ماند. اما دریغا که آمدن آن محتوم است. زیرا زمان می‌گذرد. و چون سیلی بنیان‌کن همگان را با خود می‌برد. و او غم‌انگیزترین است. چرا که اوست که به فنا معنا می‌بخشد و فانی را فانی می‌کند. و ما را این تن رنجور و خسته‌مان را دست آخر می‌پوساند و دلخوشی‌های کوچک‌مان را با بی‌رحمی از ما می‌ستاند. 

او هیچ چیز را و هیچ چیز را برای هیچکس باقی نمی‌گذارد. غم‌انگیز است. غم‌انگیزترین.

  • ۹۵/۰۶/۳۱
  • ر. کازیمودو

زمان

نظرات  (۱)

  • مارکر زرد :)
  • غم یکمشه
    قسمت عظیمش ترسه
    پاسخ:
    ترس نیز موجد غم است